تو كه ماه بلند در آسماني

تو كه ماه بلند در آسماني / منم ستاره مي شم دورت مي گردم

تو كه ستاره شدي دورم چرخيدي / منم ابر مي شم رو تو مي گيرم

تو كه ابر شدي رومو گرفتي / منم بارون مي شم شُرشُر مي بارم

تو كه بارون شدي شُرشُر باريدي / منم سبزه مي شم سر در مي آرم

ادامه مطلب...

دويدم و دويدم

دويدم دويدم سر كويي رسيدم دوتا خاتوني ديدم

يكيش به من آب داد يكيش به من نون داد

نون رو خودم خوردم آب را دادم به زمين

زمين به من سبزه داد سبزه دادم به بزي

بزي به من پشكل داد پشكل دادم به نانوا

نانوا به من آتيش داد آتيش دادم به زرگر

ادامه مطلب...

متل پریا از احمد شاملو

یکی بود یکی نبود
زیر گنبد کبود
لخت و عور تنگ غروب سه تا پری نشسه بود.
زار و زار گریه می کردن پریا
مث ابرای باهار گریه می کردن پریا.
گیس شون قد کمون رنگ شبق
از کمون بلن ترک
از شبق مشکی ترک.

ادامه مطلب...

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinRSS Feed